Giải câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 15: Vật liệu cơ khí.

Câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ 11:

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu compôzit dùng trong ngành cơ khí.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11:

– Vật liệu compozit dùng trong ngành cơ khí gồm 2 loại có tính chất và công dụng như sau:

+ Compozit nền là kim loại: Độ cứng, độ bền, bền nhiệt cao. Đùng chế tạo bộ phận cắt của dụng cụ cắt trong gia công cắt gọt.

+ Compozit nền là vật liệu hữu cơ: Độ cứng, độ bền cao, độ giãn nở vì nhiệt thấp, khối lượng riêng nhỏ. Dùng để chế tạo thân máy công cụ, thân máy đo.

(BAIVIET.COM)