Giải câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản.

Câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là lai kinh tế, vẽ sơ đồ lai kinh tế hai giống và lai kinh tế ba giống ? Cho ví dụ.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10:

– Lai kinh tế là lai giữa các cá thể khác giống, tạo ra thế hệ sau có sức sản xuất cao hơn nhưng chỉ được nuôi để lấy sản phẩm chứ không được làm giống.

Giai cau hoi 3 Trang 76 SGK Cong nghe lop 10 – De bai

– Ví dụ: Lai giữa lợn Ham sai và lợn Đu rốc.

(BAIVIET.COM)