Giải câu hỏi 3 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 3 Trang 72 SGK Công nghệ 11:

So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11:

Phương pháp góc chiếu thứ nhấtPhương pháp góc chiếu thứ ba
Vị trí vật thểNằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sát.Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng.
Vị trí các hình chiếuNằm sau mặt phẳng chiếu đối với người quan sát.Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng.

(BAIVIET.COM)