Giải câu hỏi 3 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.

Câu hỏi 3 Trang 67 SGK Công nghệ 10:

Vì sao cần phải biết các quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 10:

Nắm được quy luật sinh trưởng và phát dục để phát hiện được hiện tượng còi cọc do bệnh, hoặc suy thoái giống và cũng phát hiện được ra những giống tốt. Ngoài ra nắm được quy luật cũng giúp chúng ta lập được chế độ chăm sóc vật nuôi hợp lí, phát hiện ra bệnh sớm để giảm thiểu được thiệt hại.

BAIVIET.COM