Giải câu hỏi 3 Trang 62 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 62 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật.

Câu hỏi 3 Trang 62 SGK Công nghệ 10:

Thế nào là chế phẩm nấm trừ sâu ? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nấm.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 62 SGK Công nghệ lớp 10:

– Chế phẩm nấm trừ sâu là những sản phẩm chứa nấm gây bệnh cho sâu bọ. Sau khi bị nhiễm nấm, cơ thể sâu sẽ bị trương lên, sâu bọ suy yếu dần rồi chết.

– Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nấm: Từ giống thuần → Môi trường nhân sinh khối → Rải mỏng để hình thành bào tử nấm trong điều kiện thoáng khí → Thu sinh khối nẩm → Sử dụng các biện pháp sấy, đóng gói ta thu được chế phẩm nấm trừ sâu.

(BAIVIET.COM)