Giải câu hỏi 3 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường.

Câu hỏi 3 Trang 60 SGK Công nghệ 10:

Trình bày những biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường xung quanh.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 10:

Những biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật:

– Chỉ sử dụng khi dịch đến ngưỡng có hại, các biện pháp khác tỏ ra không hiệu quả nữa.

– Cần chọn lọc khi sử dụng thuốc, ưu tiên những loại có khả năng phân hủy nhanh trong môi trường.

– Sử dụng đúng thuốc, đúng thời gian, không được sử dụng quá nồng độ hoặc liều lượng.

– Tuân thủ những quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

(BAIVIET.COM)