Giải câu hỏi 3 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 3 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 11: Kĩ thuật trồng cây chôm chôm.

Câu hỏi 3 Trang 57 SGK Công nghệ 9:

Hãy nêu các yêu cầu kĩ thuật về việc gieo trồng, chăm sóc cây, thu hoạch quả chôm chôm. Ở địa phương em đã thực hiện các biện pháp kĩ thuật đó như thế nào?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 9:

Trồng cây:

  • Thời vụ: Tháng 4-5
  • Khoảng cách: 7m x 9m
  • Đào hố bón lót

Trồng cây: chăm sóc

  • Làm cỏ, vun xới
  • Bón thúc
  • Tưới nước
  • Tạo hình sửa cành
  • Phòng trừ sâu bệnh

Thu hoạch – Bảo quản:

  • Thu hoạch: Nhiều lần, đúng độ chín, tránh dập nát.
  • Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát …

Ở địa phương em đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật ; tiến hành gieo trông đúng thời vụ , chăm sóc tuần tự theo quy trình .

(BAIVIET.COM)