Giải câu hỏi 3 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 3 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Tổng kết và ôn tập: Lắp đặt mạng điện trong nhà.

Câu hỏi 3 Trang 54 SGK Công nghệ 9:

Tại sao trên vỏ các máy biến áp cần phải có Vôn kế và ampe kế ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 9:

– Vôn kế để đo điện áp đầu ra của biến áp – để biết có đủ điện áp cho mục đích sử dụng không;

– Ampe kế để đo dòng điện của thiết bị đang dùng xem có vượt quá sức chịu đựng của biến áp không – nếu quá sẽ bị nóng và cháy.

(BAIVIET.COM)