Giải câu hỏi 3 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 3 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 10: Kĩ thuật trồng cây xoài.

Câu hỏi 3 Trang 53 SGK Công nghệ 9:

Hãy phân tích các yêu cầu kĩ thuật trong việc trồng, chăm sóc cây xoài. Ở địa phương em đã áp dụng kĩ thuật trồng, chăm sóc cây xoài như thế nào?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 53 SGK Công nghệ lớp 9:

Khi deo hạt: Chọn hát có năng suất cao ,chất lượng thơm ngon đem gieo ở vườn ươm.

Chăm sóc:

– Làm cỏ, vun xới

– Bón phân thúc: Với tỉ lên N:P:K là 1 :1:1 1 năm bón 2 lần

– Tưới nước: Thường xuyên

– Tạo hình, sửa cành: Cắt tỉa cành sâu, giúp cây thông thoáng xoài phát triển

– Phòng trừ sâu bệnh: Phun thuốc theo định kỳ

(BAIVIET.COM)