Giải câu hỏi 3 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 3 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 9: Kĩ thuật trồng cây vải.

Câu hỏi 3 Trang 48 SGK Công nghệ 9:

Hãy nêu yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch vải.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 9:

Gieo trồng: mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4, mùa thu từ tháng 8 đến tháng 9

Khoảng cách trồng: đồng bằng 9×10; 10×10 mật độ 100 – 110, đất đồi 7×8; 8×8 mật độ 150 – 180

Đào hố bón lót phân: bón phân lót trước khi trồng 1 tháng

– Chăm sóc:

  • Làm cỏ, vun xới
  • Bón phân thúc
  • Tưới nước
  • Tạo hình ,sửa cành
  • Phòng trừ sâu bệnh

(BAIVIET.COM)