Giải câu hỏi 3 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 3 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 8: Kĩ thuật trồng cây nhãn.

Câu hỏi 3 Trang 43 SGK Công nghệ 9:

Em hãy cho biết ở địa phương em nhân giống bằng cách nào?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 9:

Nhân giống cây: Chủ yếu là chiết và ghép

Chiết cành:

– Chọn cành chiết sinh trưởng tốt, năng suất cao, phẩm chất quả thơm ngon.

– Đường kính gốc cành 0,5 – 1,5cm.

– Cành chiết ra rễ đem giâm vào vườn ươm, tiếp tục chăm sóc, tưới nước phân loãng cho cành phát triển .

Ghép: Tạo cây gốc ghép bằng gieo hạt nhãn nước, nhãn long,…khi có đường kính

(BAIVIET.COM)