Giải câu hỏi 3 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón.

Câu hỏi 3 Trang 43 SGK Công nghệ 10:

Nêu đặc điểm và cách sử dụng của phân vi sinh chuyển hóa lân.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 43 SGK Công nghệ lớp 10:

– Đặc điểm: Phân chứa các vi sinh vậ chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ, chuyển hóa lân khó tan thành lân dễ tan.

– Cách sử dụng: Có thể lựa chọn 1 trong hai cách là tẩm vào hạt giống trước khi gieo hoặc bón trực tiếp vào đất.

(BAIVIET.COM)