Giải câu hỏi 3 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường.

Câu hỏi 3 Trang 41 SGK Công nghệ 10:

Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hữu cơ.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 10:

– Đặc điểm của phân hữu cơ: Thành phần và tỉ lệ các chất dinh dưỡng không ổn định, chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng từ đa lượng, trung lượng, vi lượng và ở dạng khó tiêu.

– Cách sử dụng phân hữu cơ: Phân hữu cơ dùng để bón lót là chính.

(BAIVIET.COM)