Giải câu hỏi 3 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn.

Câu hỏi 3 Trang 35 SGK Công nghệ 10:

Nêu những biện pháp thường dùng để cải tạo đất mặn, đất phèn ở địa phương em (nếu có).

Lời giải câu hỏi 3 Trang 35 SGK Công nghệ lớp 10:

– Biện pháp cải tạo đất mặn:

  • Đắp đê ngăn nước biển tràn vào, xây dựng hệ thống máng tưới để rửa mặn.
  • Bón vôi để giải phóng cation Na+ ra khỏi keo đất làm cho quá trình rửa mặn dễ dàng hơn.
  • Trồng những cây chịu mặn để làm giảm độ mặn của đất trước khi trồng những cây trồng khác.

– Biện pháp cải tạo đất phèn:

  • Rửa phèn, rửa mặn, hạ thấp mạch nước ngâm bằng cách xây dựng kênh tưới, tiêu nước.
  • Khử chua, loại bỏ các cation Al3+ bẳng cách bón vôi.
  • Tăng độ phì nhiêu bằng bón phân.
  • Hòa tan chất phèn hoặc làm phèn lắng xuống bằng cách lên luống.
  • Rửa phèn bằng nước mưa, nước tưới sau quá trình chua hóa diễn ra.

(BAIVIET.COM)