Giải câu hỏi 3 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 5: Hình chiếu trục đo.

Câu hỏi 3 Trang 31 SGK Công nghệ 11:

Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân, các thông số cơ bản bằng bao nhiêu?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11:

a) Hình chiếu trục đo vuông góc đều:

Là hình chiếu có phướng chiếu 1 vuông góc vói mp chiếu, có

+ 3 hệ số biến dạng bằng nhau p = q = r = 1.

+ Góc trục đo X’O’Y’, Y’O’Z’, X’O’Z’ = 120º

b) Hình chiếu trục đo xiên góc cân

Là hình chiếu có phướng chiếu 1 không vuông góc vói mp chiếu, mp toạ độ XOZ đặt song song với mp hình chiếu

Hệ số biến dạng p=r=1; q=0,5.

Góc trục đo X’O’Y’=Y’O’Z’ = 135º X’O’Z’ = 90º.

(BAIVIET.COM)