Giải câu hỏi 3 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

Câu hỏi 3 Trang 30 SGK Công nghệ 10:

Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện pháp nào ? Nêu một số biện pháp thường dùng để cải tạo đất xám bạc màu mà em biết.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 10:

– Những biện pháp cải tạo đất xám bạc màu là:

  • Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng, bảo đảm tưới tiêu hợp lí.
  • Cày sâu dần kết hợp bón tăng phân hữu cơ và bón phân hóa học hợp lí.
  • Bón vôi cả tạo đất.
  • Luân canh cây trồng.
  • Trồng xen canh với những cây họ đậu như lạc, đậu tương… vì chúng có khả năng cố định đạm.
  • Che phủ đất làm giảm lượng nước bốc hơi, giữ ẩm cho đất.

– Những biện pháp thường dùng để cải tạo đât xám bạc màu là:

  • Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng, bảo đảm tưới tiêu hợp lí.
  • Cày sâu dần kết hợp bón tăng phân hữu cơ và bón phân hóa học hợp lí.
  • Bón vôi cả tạo đất.
  • Luân canh cây trồng.

(BAIVIET.COM)