Giải câu hỏi 3 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 3 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả.

Câu hỏi 3 Trang 23 SGK Công nghệ 9:

Ở địa phương em đã tiến hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp nào? Với loại cây gì?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 9:

Ở địa phương em đã tiến hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp: Nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép, chiết cành,.. với loại cây cao su, nhãn, mận, bưởi,..

(BAIVIET.COM)