Giải câu hỏi 3 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 55: Quản lý doanh nghiệp.

Câu hỏi 3 Trang 181 SGK Công nghệ 10:

Doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn từ những nguồn nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 181 SGK Công nghệ lớp 10:

Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn:

– Huy động vốn bằng bán trước sản phẩm.

– Gọi vốn của cộng đồng.

– Chính chủ doanh nghiệp.

– Huy động đóng góp của các thành viên.

– Vay vốn ở ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

– Vốn của nhà cung ứng cho doanh nghiệp.

(BAIVIET.COM)