Giải câu hỏi 3 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (Tiếp theo).

Câu hỏi 3 Trang 17 SGK Công nghệ 10:

Trình bày quy trình sản xuất hạt giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 17 SGK Công nghệ lớp 10:

Áp dụng với giống cây trồng do tác giả cung cấp giống hay có hạt giống siêu nguyên chủng. Quy trình hạt giống theo sơ đồ duy trì được thực hiện trong 4 năm như sau :

– Năm thứ 1 : Gieo hạt siêu nguyên chủng, chọn các cây ưu tú.

– Năm thứ 2 : Gieo của các cây được chọn từ năm thứ nhất thành các dòng. Chọn các dòng đúng giống. Ta thu được hạt siêu nguyên chủng.

– Năm thứ 3 : Từ hạt siêu nguyên chủng thu được từ năm thứ 2 ta nhân giống thành hạt nguyên chủng.

– Năm thứ 4 : Từ hạt nguyên chủng ta sản xuất hạt giống xác nhận để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà.

(BAIVIET.COM)