Giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nêu một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong:

– Vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiểu chuyên động gọi là điểm chết.

– Quãng đường mà pit-tông đi được giữa hai điểm chết gọi là hành trình pittong.

– Thể tích xilanh giới hạn bởi hai điểm chết gọi là thể tích công tác.

– Chu trình làm việc của động cơ đốt trong là tổng hợp bốn quá trình nạp, nén, cháy – dãn nở và thải.

– Thể tích toàn phần là thể tích xilanh khi pittong ở ĐCD.

– Thể tích buồng cháy là thể tích xilanh khi pittong ở ĐCT.

– Tỉ số nén là tỉ số giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy.

– Kì là một phần của chu tình diễn ra tỏng một hành trình của pittong.

(BAIVIET.COM)