Giải câu hỏi 3 Trang 162 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 162 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Giải quyết tình huống Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh.

Câu hỏi 3 Trang 162 SGK Công nghệ 10:

Chị H và anh T đã phát triển kinh doanh như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 162 SGK Công nghệ lớp 10:

– Chị H cải tạo vườn để trồng hoa, ban đầu chị dậy sớm để giao cho các cửa hàng, sau đó do chất lượng tốt nên lượng khách hàng tăng, dẫn đến các cửa hàng phải đến tận vườn của chị thu mua.

– Anh T ban đầu chỉ sửa xe, sau đó mua thêm máy bơm để làm thêm dịch vụ rửa xe, rồi nhận làm đại lí bán xăng dầu.

(BAIVIET.COM)