Giải câu hỏi 3 Trang 157 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 157 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu hỏi 3 Trang 157 SGK Công nghệ 10:

Nêu những đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 157 SGK Công nghệ lớp 10:

Doanh nghiệp nhỏ có những đặc điểm sau:

– Vốn kinh doanh ít.

– Doanh thu nhỏ.

– Lượng lao động ít, chuyên môn hóa không cao.

– Tổ chức doanh nghiệp đơn giản.

(BAIVIET.COM)