Giải câu hỏi 3 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện.

Câu hỏi 3 Trang 155 SGK Công nghệ 11:

Đặc điểm của hệ thống truyền lực trong máy phát điện kéo bằng động cơ đốt trong

Lời giải câu hỏi 3 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11:

Đặc điểm của hệ thống truyền lực trong máy phát điện kéo bằng động cơ đốt trong như sau:

– Không đảo chiều quay của toàn bộ hệ thống.

– Không có bộ phận điều khiển hệ thống truyền lực.

– Trong hệ thống truyền lực của máy phát điện thường bố trí li hợp.

(BAIVIET.COM)