Giải câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp.

Câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ 11:

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo xích.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11:

Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo xích: Mô men quay trên bánh sau rất lớn. Hệ thống truyền lực máy kéo bánh xích còn có nhiệm vụ lái nhờ cơ cấu quay vòng đặt sau truyền lực chính hoặc cơ cấu quay vòng đặt trong hộp số.

(BAIVIET.COM)