Giải câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 49: Bài mở đầu.

Câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ 10:

Thị trường là gì và có những loại thị trường nào mà em biết ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 10:

– Thị trường là nơi gặp gỡ người bán và người mua nhằm thực hiện những hoạt động mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ.

– Có những loại thị trường sau:

+ Thị trường hàng hóa: Cung cấp hàng hóa như cửa hàng tạp hóa, điện máy, phân bón.

+ Thị trường dịch vụ: Cung cấp các dịch vụ như chuyển phát nhanh, chuyển tiển,…

+ Thị trường trong nước: Phạm vi mua bán ở trong nước.

+ Thị trường ngoài nước: Phạm vi thực hiện hoạt động kinh doanh có thể là toàn cầu.

(BAIVIET.COM)