Giải câu hỏi 3 Trang 15 SGK Công nghệ lớp 9 – Trồng cây ăn quả

Giải câu hỏi 3 Trang 15 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả.

Câu hỏi 3 Trang 15 SGK Công nghệ 9:

Nêu vai trò của giống, phân bón, nước đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây ăn quả.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 15 SGK Công nghệ lớp 9:

– Giống tốt thì cây ăn quả sẽ có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống được sâu bệnh và thích nghi tốt với các yếu tố ngoại cảnh.

– Phân bón: cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây ăn quả.

– Nước: hòa tan chất dinh dưỡng trong đất để cây hút được dễ dàng, tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng trong cây và giữ ẩm cho đất.

(BAIVIET.COM)