Giải câu hỏi 3 Trang 142 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 142 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản.

Câu hỏi 3 Trang 142 SGK Công nghệ 10:

Hãy mô tả quy trình công nghệ sản xuất sữa bột.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 142 SGK Công nghệ lớp 10:

Quy trình công nghệ sản xuất sữa bột: Tách bớt bơ trong sữa đạt chất lượng, sau đó tiến hành thanh trùng rồi làm khô sữa đã được cô đặc, cuối cùng ta làm nguội rồi đóng vào bao gói để bảo quản.

BAIVIET.COM