Giải câu hỏi 3 Trang 134 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 134 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá.

Câu hỏi 3 Trang 134 SGK Công nghệ 10:

Nêu một số phương pháp bảo quản cá và quy trình tóm tắt bảo quản cá bằng phương pháp lạnh.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 134 SGK Công nghệ lớp 10:

– Một số phương pháp bảo quản cá:

+ Sử dụng nước đá (khí lạnh, ướp đông,…) để giảm sự hoạt động của vi sinh vật giữ cá lâu bị hỏng.

+ Sử dụng muối để bảo quản cá. Phương pháp này thường giữ cá trong thời gian ngắn.

+ Sử dụng các loại axit hữu cơ để bảo quản cá.

+ Bảo quản bằng các chất chống oxi hóa.

+ Sử dụng khói để bảo quản cá.

+ Chế biến công nghiệp và đóng hộp cá. Cá được bảo quản trong thời gian rất dài.

– Quy trình tóm tắt bảo quản cá bằng phương pháp lạnh: Loại bỏ tạp chất, moi ruột, bỏ vây đuôi và đầu cá. Sau đó để cá lên một lớp nước đá dày tối thiểu 20cm, cứ mỗi một lớp cá là một lớp nước đá (lớp nước đá phải dày hơn lớp cá, nước đá phải phù hợp).

(BAIVIET.COM)