Giải câu hỏi 3 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm.

Câu hỏi 3 Trang 130 SGK Công nghệ 10:

Người ta thường dùng phương pháp nào để bảo quản rau, hoa, quả tươi. Trình bày quy trình bảo quản hoa quả tươi mà em biết.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 10:

– Phương pháp thường dùng để bảo quản rau, hoa, quả tươi có 3 phương pháp:

+ Giữ rau, hoa quả tươi ở điều kiện bình thường (sử dụng với số lượng hoa quả ít).

+ Giữ rau, hoa, quả tươi ở điều kiện nhiệt độ thấp (phương pháp này sử dụng phổ biến).

+ Bảo quản ở môi trường khí biến đổi.

+ Sử dụng hóa chất bảo quản (Chỉ được sử dụng hóa chất được cho phép).

+ Bảo quản bằng chiếu xạ.

(BAIVIET.COM)