Giải câu hỏi 3 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 29: Hệ thống đánh lửa.

Câu hỏi 3 Trang 127 SGK Công nghệ 11:

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11:

– Khi khoá K mở, Rôto quay:

+ Nhờ Đ1 trong nửa chu kì dương của sức điện động của cuộn Wn được tích vào tụ Ct, lúc đó điot Đđk khoá.

+ Khi tụ Ct đầy điện thì cũng có nửa chu kì dương của sức điện động trên cuộn Wđk qua điốt Đ2 đặt vào cực điều khiển (Đđk) → Đđk mở → xuất hiện tia lửa điện ở bugi.

+ Dòng điện đi theo trình tự: Cực + (C) → Đđk → Mat → W1 → Cực (-) Ct.

+ Do có dòng điện thứ cấp phóng qua cuộn W1 trong thời gian cực ngắn (tạo ra xung điện) làm từ thông trong lõi thép của bộ tăng điện biến thiện → W2 xuất hiện sức điện động rất lớn → tạo ra tia lửa điện bugi.

– Khi khoá K đóng: Dòng điện từ Wn về Mát, bugi không có tia lửa điện, động cơ ngừng hoạt động.

(BAIVIET.COM)