Giải câu hỏi 3 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Câu hỏi 3 Trang 121 SGK Công nghệ 10:

Những yếu tố nào của môi trường ảnh hưởng tới chất lượng nông, lâm, thủy sản trong thời gian bảo quản ? Theo em, muốn bảo quản tốt nông, lâm, thủy sản cần phải làm gì ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 10:

– Những yếu tố của môi trường ảnh hưởng tới chất lượng nông, lâm, thủy sản trong thời gian bảo quản bao gồm:

+ Độ ẩm không khí.

+ Nhiệt độ môi trường.

+ Những loại sinh vật gây hại cho nông, lâm, thủy sản.

– Muốn bảo quản tốt nông, lâm, thủy sản cần phải làm:

+ Đảm bảo độ ẩm phù hợp với từng loại sản phẩm (lúa 70% – 80%, rau 85% – 90%).

+ Giữ nhiệt độ thấp để hạn chế sự hoạt động của các vi sinh vật, các phản ứng hóa sinh.

+ Bảo quản sản phẩm trong kho tránh sự phá hoại của các sinh vật gây hại như chuột, mọt,…

(BAIVIET.COM)