Giải câu hỏi 3 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 26: Hệ thống làm mát.

Câu hỏi 3 Trang 118 SGK Công nghệ 11:

Có nên tháo yếm xe máy khi sử dụng? Tại sao?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11:

Không nên tháo yếm xe máy khi sử dụng. Vì yếm xe có tác dụng hướng gió vào để làm mát động cơ. Nếu tháo ra thì xe sẽ bị nóng máy và tốn nhiên liệu.

(BAIVIET.COM)