Giải câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 25: Hệ thống bôi trơn.

Câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ 11:

Nêu một số nguyên nhân khiến dầu bôi trơn bị nóng lên khi động cơ làm việc.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11:

– Do các chi tiết của đông cơ ma sát với nhau sinh ra nhiệt.

– Do các chi tiết gần buồng đốt của động cơ dầu bôi trơn thu nhiệt từ buồng đốt tỏa ra.

(BAIVIET.COM)