Giải câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vac xin và thuốc kháng sinh.

Câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ 10:

Ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất kháng sinh có lợi ích gì ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 10:

Ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất kháng sinh có lợi ích sau:

– Tạo ra được những loại kháng sinh mới.

– Năng suất tổng hợp kháng sinh được nâng cao.

(BAIVIET.COM)