Giải câu hỏi 3 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 24: Cơ cấu phân phối khí.

Câu hỏi 3 Trang 113 SGK Công nghệ 11:

Trình bày nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối khí xupap treo.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11:

– Nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt: Trục khuỷu quay sau đó nhờ cặp bánh răng tác động làm trục cam quay, cam tác động vào con đội, con đội tác động vào đũa đẩy, đũa đẩy tác động vào cò mổ, cò mổ tác động vào xupap. Sau đó nhờ lò xo xupap mà cửa nạp (thải) được đóng mở.

– Nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap treo: Trục khuỷu quay sau đó nhờ cặp bánh răng làm trục cam quay, trục cam quay tác động vào con đội, con đội tác dụng vào xupap. Nhờ lò xo xupap mà cửa nạp (thải) được đóng, mở.

(BAIVIET.COM)