Giải câu hỏi 3 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 37: Một số loại vac xin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi.

Câu hỏi 3 Trang 112 SGK Công nghệ 10:

Hãy kể tên một số loại thuốc kháng sinh thường dùng trong chăn nuôi.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 10:

Một số loại thuốc kháng sinh thường dùng trong chăn nuôi:

– APA AMGENB P: Trị nhiễm trùng đường ruột ở gia súc.

– APA AMOX P: Trị những bệnh nhiễm khuẩn.

– APA AMOX COLIS P: Trị nhiễm trùng tiêu hóa.

– APA CEFTIOFUR P: Trị hô hấp trên gia cầm.

(BAIVIET.COM)