Giải câu hỏi 3 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

Câu hỏi 3 Trang 109 SGK Công nghệ 11:

Tại sao không làm pit-tông vừa khít với xilanh để không phải sử dụng xecmăng?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11:

Vì kim loại giãn nở khi nóng ra, nếu làm vừa khít với xilanh thì khi nóng pittong sẽ giãn nở và làm bó máy, ngoài ra bạc xecmang cũng cần có độ hở và có các lỗ nhỏ để cho nhớt đi qua.

(BAIVIET.COM)