Giải câu hỏi 3 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 22: Thân máy và nắp máy.

Câu hỏi 3 Trang 106 SGK Công nghệ 11:

Tại sao không dùng áo nước hoặc cánh tản nhiệt để làm mát ở cacte?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11:

Khi sử dụng áo nước hoặc cánh tản nhiệt ta không kiểm soát được nhiệt độ của dầu bôi trơn, đồng thời dầu nhờn truyền nhiệt rất kém nên sử dụng áo nước hay cánh tản nhiệt sẽ không đạt được hiệu quả cao. Vì thế không dùng áo nước hoặc cánh tản nhiệt để làm mát ở cacte.

(BAIVIET.COM)