Giải câu hỏi 3 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi.

Câu hỏi 3 Trang 104 SGK Công nghệ 10:

Làm thế nào để nâng cao khả năng kháng bệnh cho vật nuôi ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 10:

– Tiên vắc xin để vật nuôi có được miễn dịch với một loại bệnh nào đó.

– Chế độ chăm sóc phù hợp để nâng cao khả năng đề kháng của vật nuôi.

– Tạo môi trường sống không phù hợp cho các mầm bệnh phát triển.

(BAIVIET.COM)