Giải câu hỏi 3 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản.

Câu hỏi 3 Trang 102 SGK Công nghệ 10:

Nêu các tiêu chuẩn của ao nuôi cá. Quy trình chuẩn bị nuôi ao cá.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 10:

– Các tiêu chuẩn của ao nuôi cá:

+ Diện tích càng rộng càng tốt, thường thì độ rộng là 0.5-1 ha.

+ Có độ sâu khoảng 1.8 – 2m, đáy ao có bùn dày từ 20 – 30cm.

+ Ao phải thuận lợi cho việc tháo, bổ sung nước. Nguồn nước nuôi cá phải phù hợp không chứa độc tố.

– Quy trình chuẩn bị ao nuôi cá:

+ Tháo nước, sửa hệ thống cấp, thoát nước, sửa lại bờ ao.

+ Vét bớt bùn, rắc vôi bột, phơi đáy ao, diệt các vi khuẩn kí sinh gây hại cho cá.

+ Bón phân chuồng phân xanh gây màu cho nước.

+ Sừ dụng đăng để lọc cá tạp khi lấy nước vào ao. Lần đầu lấy 30- 40 cm ngâm từ 5 – 7 ngày, lần 2 lấy nước từ 1.5 – 2m.

+ Kiểm tra nước để có biện pháp xử lí phù hợp.

(BAIVIET.COM)