Giải câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9 – Nấu ăn

Giải câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9, phần bài tập Bài 1: Giới thiệu nghề nấu ăn.

Câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ 9:

Em có suy nghĩ gì về triển vọng của nghề nấu ăn?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9:

Nghề nấu ăn sẽ luôn luôn ngày càng phát triển và có một vị thế không bao giờ suy giảm. Trừ phi tương lai con người có thể duy trì sự sống, sự phát triển nhờ những yếu tố khác thì nghề nấu ăn mới bị hạn chế.

Nấu ăn là một nét văn hoá của người Việt và ăn uống luôn quan trọng trong mọi thời đại nên nghề nấu ăn chắc chắn sẽ phát triển.

(BAIVIET.COM)