Giải câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.

Câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ 11:

Tỉ lệ là gì?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11:

Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biếu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng trên vật thể đó.

(BAIVIET.COM)