Giải câu hỏi 29 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 29 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 29 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thủy.

Lời giải câu hỏi 29 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Hệ thống truyền lực trên tàu thủy gồm 9 bộ phận chính: Động cơ, li hợp, ổ chặn, ổ đỡ, trục, ống bao, trục ống bao, chân vịt, hộp số.

(BAIVIET.COM)