Giải câu hỏi 28 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 28 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 28 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Lời giải câu hỏi 28 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy:

– Động cơ

– Li hợp

– Hộp số

– Xích hoặc các đăng

– Bánh xe

(BAIVIET.COM)