Giải câu hỏi 27 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 27 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 27 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Trình bày nhiệm vụ và nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên ô tô.

Lời giải câu hỏi 27 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

*Nhiệm vụ:

Là hệ thống quan trọng trên ôtô, truyền lực, môment quay từ trục khuỷu về chiều quay và trị số của động cơ đến bánh xe chủ động làm cho ôtô chuyển động.

* Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực

– Li hợp

– Hộp số

– Truyền lực các đăng

– Truyền lực chính và bộ vi sai

– Bộ vi sai

(BAIVIET.COM)