Giải câu hỏi 25 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 25 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 25 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nêu vai trò của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.

Lời giải câu hỏi 25 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Vai trò của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống: Là nguồn động lực được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực công nông lâm ngư nghiệp, giao thông vận tải, quân sự, làm nguồn động lực cho các phương tiện, thiết bị khi cần di chuyển linh hoạt trong một phạm vi rộng và với khoảng cách khá lớn trong quá trình làm việc như máy bay, tàu thủy, ô tô.

(BAIVIET.COM)