Giải câu hỏi 23 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 23 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 23 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo các bộ phận chính của hệ thống khởi động bằng động cơ điện.

Lời giải câu hỏi 23 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

– Hệ thống khởi động có nhiệm vụ làm quay trục khuỷu động cơ đến số vòng quay nhất định để động cơ tự nổ máy được.

– Cấu tạo các bộ phận chính bao gồm: Động cơ điện, lõi thép, cần gạt, trục roto của động cơ điện, trục khuỷu động cơ, lò xo, thanh kéo, khớp truyền động, bánh đà động cơ đốt trong.

(BAIVIET.COM)