Giải câu hỏi 22 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 22 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 22 Trang 164 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm (theo sơ đồ cho trước – hình 29.2).

giai cau hoi 22 trang 164 sgk cong nghe lop 11 (phan dong co dot trong) - de bai

Lời giải câu hỏi 22 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

– Khi khoá K mở, Rôto quay:

+ Nhờ Đ1 trong nửa chu kì dương của sức điện động của cuộn Wn được tích vào tụ Ct, lúc đó điot Đđk khoá.

+ Khi tụ Ct đầy điện thì cũng có nửa chu kì dương của sức điện động trên cuộn Wđk qua điốt Đ2đặt vào cực điều khiển (Đđk) → Đđk mở → xuất hiện tia lửa điện ở bugi.

+ Dòng điện đi theo trình tự: Cực + (C) → Đđk → Mat → W1 → Cực (-) Ct.

+ Do có dòng điện thứ cấp phóng qua cuộn W1 trong thời gian cực ngắn (tạo ra xung điện) làm từ thông trong lõi thép của bộ tăng điện biến thiện → W2 xuất hiện sức điện động rất lớn → tạo ra tia lửa điện bugi.

– Khi khoá K đóng: Dòng điện từ Wn về Mát, bugi không có tia lửa điện, động cơ ngừng hoạt động.

(BAIVIET.COM)