Giải câu hỏi 2 Trang 98 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Trang 98 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Câu hỏi 2 Trang 98 SGK Công nghệ 10:

Nêu nguyên lí của việc chế biến thức ăn bằng công nghệ vi sinh và trình bày quy trình công nghệ chế biến bột sắn nghèo protein thành bột sắn giàu protein.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 98 SGK Công nghệ lớp 10:

– Nguyên lí: Tạo điều kiện thuận lợi cho cho các nấm men, vi khuẩn có ích phát triển trong thức ăn nhằm làm giàu dinh dưỡng hơn cho thức ăn.

– Quy trình công nghệ chế biến bột sắn nghèo protein thành bột sắn giàu protein: cho nấm aspergillus hemebergii vào hỗn hợp bột sắn chế biến qua nước và nhiệt độ (hồ bột sắn) ta sẽ cho thêm N và P vô cơ. Nấm sẽ phát triển trên hồ bột sắn tạo ra bột sắn giàu protein.

(BAIVIET.COM)