Giải câu hỏi 2 (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) trang 96 – 97 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 2. Mỗi câu trong từng cặp câu dưới đây trình bày một ý riêng. Hãy gộp các câu cùng cặp thành một câu có cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ mà không thay đổi nghĩa chính của chúng.

a) Chúng em học giỏi. Cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.

b) Nhà văn Hoài Thanh khẳng định: “Cái đẹp là rất có ích”.

c) Tiếng Việt rất giàu thanh điệu. Điều đó khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

d) Cách mạng tháng Tám thành công. Từ đó, tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

Trả lời:

a) Chúng em học giỏi khiến cha mẹ thầy cô rất vui lòng.

b) Nhà văn Hoài Thanh khẳng định rằng cái đẹp là cái có ích.

c) Tiếng Việt rất giàu thanh điệu khiến lời nói của người Việt ta dù du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

d) Cách mạng tháng Tám thành công đã khiến cho tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

(BAIVIET.COM)